Zaręby Kościelne

Location of vital Jewish records

Years   BIRTHS   MARRIAGES   DEATHS   Town/type Years
  JHI LDS films USC PSA Branch   JHI LDS films USC PSA Branch   JHI LDS films USC PSA Branch   of LDS films
1808   JHI                   JHI           1808
1809   JHI                   JHI           1809
1810     810605         810605         810605       1810 1810
1811     810605         810605         810605       to 1811
1812     810605         810605         810605       1825 1812
1813     810605         810605         810605       Jewish 1813
1814     810605         810605         810605       Records 1814
1815     810605         810605         810605       are in 1815
1816     810605         810605         810605       Zareby 1816
1817     810605         810605         810605       Koscielne 1817
1818     810605         810605         810605       Catholic 1818
1819     810605         810605         810605       Films 1819
1820     810606         810606         810606         1820
1821     810606         810606         810606         1821
1822     810606         810606         810606         1822
1823     810606         810606         810606         1823
1824     810606         810606         810606         1824
1825     810606         810606         810606         1825
1826     810589         810589         810589       Andrzejewo 1826
1827     810589         810589         810589       Andrzejewo 1827
1828     810589         810589         810589       Andrzejewo 1828
1829     810589         810589         810589       Andrzejewo 1829
1830     810589         810589         810589       Andrzejewo 1830
1831     810589         810589         810589       Andrzejewo 1831
1832     810589         810589         810589       Andrzejewo 1832
1833     810589         810589         810589       Andrzejewo 1833
1834     810589         810589         810589       Andrzejewo 1834
1835     810589         810589         810589       Andrzejewo 1835
1836     810589         810589         810589       Andrzejewo 1836
1837     810610         810610         810610       Zaręby Kościelne 1837
1838     810590         missing         810590       Andrzejewo 1838
1839     810590         810590         810590       Andrzejewo 1839
1840   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   1840 to 1859 1840
1841   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   Jewish 1841
1842   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   Records 1842
1843   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   are 1843
1844   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   in 1844
1845   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   JHI 810610   Pultusk   Zareby 1845
1846   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   Koscielne 1846
1847   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   Jewish 1847
1848   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   Films 1848
1849   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1849
1850   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1850
1851   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1851
1852   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1852
1853   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1853
1854   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1854
1855   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1855
1856   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1856
1857   JHI 810611   Pultusk     810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1857
1858   JHI 810611   Pultusk     810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1858
1859   JHI 810611   Pultusk     810611   Pultusk   JHI 810611   Pultusk     1859
1860   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1860
1861   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1861
1862   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1862
1863   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1863
1864   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1864
1865   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1865
1866   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1866
1867   JHI     Pultusk       Pultusk   JHI     Pultusk     1867
1868   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1868
1869   JHI 1191364   Pultusk   JHI 1191364   Pultusk   JHI 1191364   Pultusk   Zaręby Kościelne 1869
1870   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1870
1871   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1871
1872   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1872
1873   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1873
1874   JHI 1191363   Lomza   JHI 1191363   Lomza   JHI 1191363   Lomza   Zaręby Kościelne 1874
1875   JHI 1191363   Lomza   JHI 1191363   Lomza   JHI 1191363   Lomza   Zaręby Kościelne 1875
1876   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   Zaręby Kościelne 1876
1877   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   Zaręby Kościelne 1877
1878   JHI         JHI         JHI           1878
1879   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1879
1880   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   JHI 1191364   Lomza   Zaręby Kościelne 1880
1881   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1881
1882   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1882
1883   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1883
1884   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1884
1885   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1885
1886   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1886
1887   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1887
1888   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1888
1889   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1889
1890   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1890
1891   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1891
1892   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk   JHI     Pultusk     1892
1893   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1893
1894   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1894
1895   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1895
1896   JHI     Lomza   JHI     Lomza   JHI     Lomza     1896
1897   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1897
1898   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1898
1899   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1899
1900   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1900
1901   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1901
1902   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1902
1903   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1903
1904   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1904
1905   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1905
1906   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1906
1907   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1907
1908   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1908
1909   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza   JHI   USC Lomza     1909
1910   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1910
1911   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1911
1912   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1912
1913   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1913
1914   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1914
1915   JHI   USC     nil   USC     JHI   USC       1915
1916   JHI   USC     nil   USC     missing   USC       1916
1917   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1917
1918   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1918
1919   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1919
1920   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1920
1921   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1921
1922   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1922
1923   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1923
1924   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1924
1925   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1925
1926       USC     JHI   USC     JHI   USC       1926
1927       USC     JHI   USC     JHI   USC       1927
1928       USC     JHI   USC     JHI   USC       1928
1929       USC     JHI   USC     JHI   USC       1929
1930       USC     JHI   USC     JHI   USC       1930
1931       USC     JHI   USC     JHI   USC       1931
1932   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1932
1933   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1933
1934   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1934
1935   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1935
1936   JHI   USC     JHI   USC     JHI   USC       1936
1937   JHI         JHI         JHI           1937
1938   JHI         JHI         JHI           1938
1939             JHI                     1939

Notes:

LDS film numbers 810589, 810590, 810610, 810611, 1191363, 1191365 with Jewish vital records are available at the Douglas E. Goldman Jewish Genealogy Center (DOROT), Beth Hatefutsoth, Tel Aviv.

During the years 1826 to 1836, and 1838 to 1839, the Jewish vital records of Zareby Koscielne were recorded in the registers of the nearby town of Andrzejewo.

Nil: this indicates that the marriage register which included 1915 and 1916 did not have any entries.

Location Explanation:

JHI: Jewish Historical Institute, Warsaw

LDS: Family History Centers of Mormon Church (LDS)

USC: Urzad Stanu Cywilnego (Civil Records Office), Town of Zaręby Kościelne.

PSA Branch: Pultusk or Lomza branches of the Polish State Archives


JRI-Poland is an independent non-profit tax-exempt organization
 under Section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code.

 For all general inquiries about JRI-Poland activities and indexing, address email to: questions@JRI-Poland.org
 For comments or questions related specifically to website technical issues, email: webmaster@JRI-Poland.org
 Under special arrangement, the JRI-Poland web site, mailing list, and database are hosted by JewishGen

© Copyright 2012 JRI-Poland