Kowal Surnames

JRI-Poland has indexed 450 distinct surnames for Kowal.
A JRI-Poland Surname List is a compilation of family names appearing one or more times in the records of a town. Surnames are dynamically generated as new records are indexed for each town.

The records containing some surnames listed may not yet be searchable through JRI-Poland's database.

You can search the list below with your browser’s search function.
Windows: ctrl+F | Mac: cmd + F
kowal Surname List
List Generated: December 4, 2023
ALEKSANDER
ANSZULOWSKI
ARBEJCMAN
AURBACH
BAGNO
BAJRACH
BALIKER
BARAN
BARCINSKI
BARON
BAUMAC
BEJRACH
BENDZINSKI
BERCHARD
BERGLAU
BERKOWICZ
BERLINER
BERNARD
BERNAT
BERNCHARD
BERZUNSKI
BERZYNSKI
BEZANSKI
BEZONSKI
BEZYNSKI
BIALOGLOWSKI
BIBROWSKI
BILD
BOCIAN
BOCZYN
BODZANOWSKI
BOEZOWICZ
BOGANSKI
BOGOWICZ
BOGUSLAWSKI
BOJEZOWICZ
BORENSZTEJN
BORNSZTEIN
BORNSZTEJN
BORSZTEJN
BORUSIAK
BRODNICKI
BRONSZTEJN
BRUD
BRUNSZTEJN
BRUT
BRUTT
BRYS
BRZOZA
BRZUCINSKI
BRZUSZCZYNSKI
BUGANSKI
BUGSZPAN
BURAK
BURSZTYN
CENDER
CHAIMOWICZ
CHAJMOWICZ
CHALA
CHANDZER
CHASKEL
CHECHT
CHEFT
CHEJCHT
CHEJNECHOWICZ
CHERSZBAUM
CHERSZKOWICZ
CHOCENSKI
CHODECKI
CHOLENDER
CHOLSDORF
CHOROWICZ
CIGEL
CITRON
CITRYN
CUKER
CYGEL
CYGIJEL
CYMBERKNOP
CYTRON
CYTRYN
CZARNA
CZARNY
CZYZYK
DABINSKI
DAJCZ
DANCIGER
DANCYGER
DANELEWICZ
DANELEWSKI
DANELSKI
DEMBINSKI
DOBRZYNSKI
DOMBROWSKI
DRACHMAN
DREWNOSKI
DREWNOWSKI
DROBINSKI
DUMAND
DUNKELMAN
DUWID
DYMAK
DYMAN
DZEGANSKI
DZEGONSKI
DZEKONSKI
DZIGONSKI
ENGEL
ERBERG
ERDBERG
FABA
FABE
FAST
FERSZT
FILUT
FISZEL
FISZLEWICZ
FISZLOWICZ
FORDONSKI
FRAIMAN
FRANKENBERG
FRANKOWSKI
FRENKEL
FRYD
FRYDMAN
FRYDRYCH
FUKS
GAJZNER
GAMERSZTEJN
GDANSKI
GECEL
GECHT
GENECHOWSKI
GENICHOWSKI
GERC
GERCKE
GERSZ
GERSZKOWICZ
GERSZT
GILLER
GIRSZ
GLADSZTAJN
GLOGOWSKI
GOBELKOWSKI
GOLDBERG
GOLDMAN
GOLDSZTAJN
GOLDSZTEJN
GOLSZTEJN
GONOSIOROWSKI
GONSIOROWSKI
GONSKA
GONSKI
GONSKO
GORN
GOSTYNSKI
GOTLIBOWSKI
GRABE
GRABELSKI
GRABOWSKI
GRABSKI
GRAUBART
GROBELKOWSKI
GROBELSKI
GROBERT
GROJNO
GROJNOWSKI
GROSMAN
GROSS
GROUSS
GRYNSZTEJN
GUTT
ICKOWICZ
IDZIKOWSKI
IZBICKI
JAKOB
JAKOW
JAKUB
JAKUBCZAK
JAKUBOWICZ
JAKUBOWSKI
JAKUBOWY
JENGEL
JERDBERG
JURSZKE
JUTRZYNSKI
KAFTANSKI
KAGANE
KALISKI
KENIG
KERSZBAUM
KERSZENBAUM
KIRSZENBAUM
KLEINBAM
KLEJN
KLEMPNER
KLINBAUM
KLINBEJL
KLINGBAIL
KLINGBAJL
KLINGBEJL
KLINKBAIL
KLUSKA
KOLSKI
KOMPEL
KONECKI
KONSKOWOLSKI
KONTOROWICZ
KOPEL
KOPYTOWSKI
KOWAL
KOWALSKI
KRAKOWSKI
KRESZTKER
KROL
KRONGARD
KRONGRAD
KRONRAD
KROSNEWSKI
KROTOSZYNSKI
KRUL
KRUSZYNSKI
KRYGER
KRYNGART
KUCINSKI
KUCZYNSKI
KUKAWKA
KUKURYDZA
KURCMAN
KURYJER
KWACZKOWSKI
LAJBUSEWICZ
LAJBUSZEWICZ
LAJZEROWICZ
LANDAU
LANDO
LASKI
LASKOWSKI
LASNY
LAUTENBERG
LEDER
LENCZYCKI
LEPEK
LETO
LETTO
LEWI
LEWKOWICZ
LICHTENSZTAJN
LICHTENSZTEJN
LINDENBERG
LIOT
LIPMAN
LIPSKER
LIPSZYC
LITMAN
LITOMERSKI
LOPATA
LOTO
LOTTO
LUBINSKI
LUBRANECKI
LUTOMERSKI
MAJER
MAJERCZAK
MAJEROWICZ
MAKOWSKI
MALANOWSKI
MALINA
MALINOWSKI
MANES
MANESOWICZ
MARKOWICZ
MARKOWSKI
MENDLEWICZ
MENDLOWICZ
MIARA
MICMAN
MINCMAN
MLAWER
MOSKOWICZ
MOSZKEWICZ
MOSZKOWICZ
MOWSEWICZ
MOZER
MOZESZ
NAJMAN
NASELSKI
NAWER
NAWRA
NAWRY
NEIMAN
NEJMAN
OFENBACH
OFFENBACH
OIZEROWICZ
OJZEROWICZ
OLSZER
OPERTOWICZ
OSINSKI
OSIPSKI
OSPA
OTERMAN
OZOROWICZ
PAKULSKI
PARGAMIN
PARZENCZEWSKI
PASTERNAK
PECHOTKA
PEKARSKI
PENCHEREK
PEPRZYNSKI
PERL
PERLE
PIOREK
PIORKO
PIORO
PIOTROWSKI
PIURKO
PIURO
PLOCKER
PLOCKI
POMERANC
POZNANSKI
POZNER
PREJS
PREJSS
PRZEDECKI
PYTEL
RACHMILEWICZ
RACHMILOWICZ
RACHMIULOWICZ
RACHMULIOWICZ
RADOMSKI
RADZEJEWSKI
RADZIK
RAFALOWICZ
RAJSMAN
RAJZEMAN
RARA
ROSZT
ROTT
ROZEN
ROZENBERG
ROZENBLUM
ROZENTAL
RUBINSZTEJN
RURA
RYBINSKI
RYDEL
RYGEL
SADOKERSKI
SALAMONOWICZ
SANDERKOWSKI
SARNA
SENIOR
SKURZYNSKI
SLIWICKI
SMILOWSKI
SOCHACZEWSKI
SOMPOLINSKI
SREBRNIK
STRYKOWSKI
SUJKA
SULKE
SYRKOWICZ
SZAFER
SZEMPLINER
SZEREM
SZLAJFER
SZMARAGD
SZMILOWSKI
SZMULEWICZ
SZPERKA
SZPIGEL
SZPILMAN
SZPIRO
SZTAJN
SZTANKE
SZTEJN
SZTEJNKRYCER
SZTEJNMAN
SZTERN
SZTULZAFT
SZTULZAWT
SZULZINGER
SZYFER
SZYMANSKI
SZYMSE
SZYMSIO
SZYMSZE
TCHIRZ
TCHORZ
TCHURZ
TOBE
TOPER
TORUNCZYK
TREMBSKI
TRZEBECKI
TYBER
URBACH
WAAJSBARDT
WALCMAN
WARSZAWSKI
WAWEL
WEBER
WEJNGOT
WERNER
WESOLOWSKI
WIGDOR
WILCMAN
WILER
WILLER
WISZDORF
WOLF
WOLKOWICZ
WOLKOWSKI
WROCLAWSKI
WYDRA
WYGODA
ZAIONC
ZAJONC
ZAKRZEWSKI
ZALESINSKI
ZAMEL
ZELENKA
ZELKOWICZ
ZILBER
ZILBERG
ZILBERMAN
ZILBERSZTEJN
ZISMAN
ZOJER
ZRYL
ZULTA
ZULTOJ
ZULTY
ZURKOWSKI
ZYLBER
ZYLBERMAN
ZYLBERNSZTEJN
ZYLBERSZTEJN
ZYLIGA
ZYMELMAN
ZYSCHOLC
ZYSEK
ZYSIAK
ZYSIO
ZYSKO
ZYSMAN
ZYSZKO
Subscribe to our Newsletter

Keep up to date with what’s new at JRI-Poland.

Looking for a different Town?

JRI-Poland indexes data for about 1400 Towns or Settlements throughout Poland. Use our search or map to find yours and continue your research.

Questions?

Do you see a surname here but can’t find it when searching our database?

Questions?