Nowe miasto nad pilica Surnames

JRI-Poland has indexed 1947 distinct surnames for Nowe miasto nad pilica.
A JRI-Poland Surname List is a compilation of family names appearing one or more times in the records of a town. Surnames are dynamically generated as new records are indexed for each town.

The records containing some surnames listed may not yet be searchable through JRI-Poland's database.

You can search the list below with your browser’s search function.
Windows: ctrl+F | Mac: cmd + F
nowe miasto nad pilica Surname List
List Generated: November 30, 2023
AARONOWICZOW
ABBA
ABBE
ABELAKOW
ABELLOW
ABRAAHAM
ABRAC
ABRAHAM
ABRAHAMOW
ABRAHAMOWICZA
ABRAM
ABRAMOWICZ
ABRAMOWICZOW
ABRATZ
ABYSS
ABZAC
ABZATZ
ACHNOWICZ
ADAMSKI
AIZMAN
AJSMAN
AJZEMAN
AJZEN
AJZENBERG
AJZENMAN
AJZENSZTAJN
AJZENSZTAT
AJZMAN
AKERMAN
AKIERMAN
ALEXANDROWICZ
ALEXANDROWICZOWA
ALSZYCH
ALTE
ALTMAN
AMBURAS
AMSELOW
AMSELSOWA
AMSLERA
AMSLEROW
AMSZLER
AMZLER
AMZTER
ANKER
ANSLOWA
ANUCHOWICZ
ANZLER
APEL
APELBAUM
APFEL
APFELBAUM
ARONOWICZ
ARONOWICZOW
ARTMAN
ATLAS
AUCHFRYCHLER
AUFRACHTER
AUFRAHTER
AUFRECHTER
AUFRYCHTER
AUSTERYAN
AYDELSZTEYN
AYSENBERG
AYZENBERG
AYZENMAN
AYZMAN
AYZMEN
BACH
BAGARD
BAJNISS
BARTMESSER
BASISLA
BASLOW
BAUM
BAYNISS
BAYSZTOK
BEGER
BEJSZTOK
BEKER
BEKIER
BEKIERKONSZT
BEKLER
BELCHATOWSKA
BELCHATOWSKI
BELCHBERG
BELZBERG
BENDEL
BENDET
BENENT
BENET
BENGART
BENIAMINOWICZ
BENKIEL
BEREK
BERENSZTAJN
BERGER
BERGIER
BERGNER
BERGSTEIN
BERK
BERKIER
BERKMAN
BERKOW
BERKOWA
BERKOWIC
BERKOWICZ
BERKOWICZOWNA
BERLINER
BERMA
BERMAN
BERNSTEIN
BERNSZTEYN
BEROWSKI
BEYSZTOK
BIALORAWSKI
BIDERMAN
BIDOWSKA
BIDOWSKI
BIJDOWSKA
BILSKI
BIMKA
BIMKO
BINDER
BINENSZTOK
BÌNENSZTOK
BINENTAL
BINENTHAL
BINESTOK
BINSZTOK
BIRBAUM
BIRENBAUM
BIRENSZTOK
BIRMAN
BIRNBAUM
BITER
BITTER
BJDOWSKI
BLACHAR
BLACHARZ
BLACKARZ
BLAKE
BLAKET
BLAND
BLANK
BLANKIER
BLANKIET
BLARKIER
BLAS
BLASS
BLASSOW
BLASSOWNA
BLASZ
BLAT
BLATT
BLEND
BLENDOW
BLEYWAS
BLIMBAUM
BLIND
BLINDT
BLUMENTHAL
BLUMSZTAJN
BLUSZTAJN
BOCZMAK
BOIER
BOJM
BORAWSKI
BORENSTAN
BORENSTEIN
BORENSZTAIN
BORENSZTAJN
BORENSZTEIN
BORENSZTEJN
BORENSZTEYN
BORKOWICZ
BORNSTEIN
BORNSZTAJN
BORNSZTAYN
BORNSZTEIN
BORNSZTEJN
BORNSZTEYN
BOROSZEK
BOROWER
BOROWERCZ
BOROWSKA
BOROWSKI
BORSTEIN
BORTKIEWICZ
BORUCH
BORUCHOW
BORUCHOWICZ
BORUCHOWNA
BORUCHOWZA
BORUSZEK
BRAITMAN
BRAJTMAN
BRAMMER
BRANICK
BRANICKA
BRANICKI
BRANIECKI
BRANIEKA
BRAUM
BRAUN
BRAYITMAN
BRAYNICKI
BRAYTMAN
BREJTMAN
BREMER
BREYTMAN
BROCLAWSKA
BROCLAWSKI
BROJTMAN
BROMER
BRON
BRONCHER
BRONER
BRONICKA
BRUDER
BRUKARZ
BRUM
BRUMEL
BRUMER
BRUMEROW
BRUMMER
BRUN
BRUNER
BRYN
BRYNKEL
BRYNKIEL
BRYNKIER
BUKI
BUKOWSKA
BURNZTYNOWICZ
BURSZTYN
BURSZTYNOWICZ
BYRMAN
BYRMBAUM
BYRNBAUM
CALOWICZ
CALOWONA
CHAIM
CHAIMOWICZ
CHAJMOWICZ
CHAYM
CHAYMOWICZ
CHAYMOWNA
CHECINSKI
CHEJNOCH
CHELEMER
CHEMMEL
CHENCINSKA
CHENCINSKI
CHENCZYNSKA
CHENCZYNSKI
CHENDEL
CHERSZENSZTAT
CHERSZENZON
CHILIOWICZ
CHILOWICZ
CHLOPSKA
CHOFMAN
CHOPPE
CHOROWICZ
CHORT
CHORWEC
CHRZAN
CHUBERMAN
CHULERMAN
CHWID
CHYCEL
CHYLOWICZ
CIESLA
CIGLER
CILICH
CIMBALISTA
CINGLER
CIPLER
CUKER
CUKIER
CUPRYFIN
CWAJG
CWEIG
CWEJG
CWERN
CWETLOW
CWEYG
CYGLER
CYLICH
CYMBALISTA
CYMERMAN
CYNGISSER
CYTRYNOWICZ
CZAPLA
CZAPNIK
CZARNA
CZUKIJER
CZWERN
CZYGLER
DAJCHMAN
DANCIGER
DANCYGER
DANCYGIER
DANCYGIEROW
DANEK
DANEL
DANET
DANIEL
DANIELOWA
DANIELOWICZ
DANIELOWNA
DANTZIGIER
DANZIGIER
DAWID
DAWIDOWICZ
DAWIDOWICZOW
DAWIDOWNY
DAWINSKI
DECEASED
DIKOPF
DLUGOWSKA
DOBRASZKLANKA
DOMANIEWICZ
DOMANIEWSKA
DOREN
DORMAN
DORN
DRAJZENER
DREYZNER
DREZNER
DRUBINER
DUDELCZAK
DUDELZAK
DUDELZAU
DUNKEL
DUNKELSZTAJN
DUNKIEL
DUSAL
DYKHOPF
DYKOPD
DYKOPF
DYKOPT
DYNCYGER
DYNKOP
DYSCOPF
DYSZTOW
DYTMAN
DYTMANOWA
DYTTMAN
DYTZOPTSZWARTZ
DZESENTNIK
DZIALOWSKI
DZIESIETNIK
EBSZTAJN
EDELSZTAJN
EFRAIM
EIDELMAN
EIZENBERG
EIZENMAN
EIZMAN
EJNGEL
EJZENBERG
EJZMAN
ELIAS
ELIASZ
ELIASZOWICZ
ELLE
ENDZL
ENGEL
EPSZTAJN
EPSZTEIN
EPSZTEJN
ERLICH
ERLICHMAN
ERNES
ERTEL
EYSMAN
EYZENBERG
EYZICK
EYZYIKOWICZ
EYZYKOWICZ
FAJFER
FAJWLOWICZ
FAKTER
FAKTOR
FALKOWICZ
FALKOWSKI
FALOWICZ
FASKOWICZ
FAWEL
FAWLOWICZ
FAWLOWNA
FEDERMESZER
FEFER
FEFERKARN
FEFERKON
FEFERKORN
FEFFER
FEGENBAUM
FELDMAN
FELSNER
FELSNEROW
FELZNER
FELZNEROWNA
FENIGSZTAJN
FENIKSZTEJN
FERBER
FERBERG
FERBEROW
FERMENSZTADT
FERNER
FEYDOMWIK
FIGLARZ
FILAMEN
FILEMAN
FILIOZOF
FILOZOF
FILOZOW
FINKELSZTAJN
FINKELSZTEJN
FISZEL
FISZER
FISZLOW
FISZLOWICZ
FISZLOWICZOW
FISZMAN
FLAMCHOLC
FOLKOWICZ
FRAJDELICZ
FRAJDELIG
FRAJDEN
FRAJDENRACH
FRAJDENRAICH
FRAJDENRAIF
FRAJDENRAJCH
FRAJDENREICH
FRAJND
FRANKIEL
FRANKO
FRAYDEN
FRAYDENRAICH
FRAYDENRAYCH
FREIDENRAICH
FREIDENREICH
FREJDENREICH
FREJMANOWA
FRENKEL
FRENKIEL
FRESSENREICH
FREYDENREICH
FREYDENREYCH
FREYM
FRID
FRIDMAN
FRISZER
FRYD
FRYDENREICH
FRYDLER
FRYDMAN
FRYDRYCH
FRYMET
FRYNGSZTEIN
FRYNGSZTEYN
FRYSER
FRYSZAROW
FRYSZER
FRYSZEROW
FRYSZOR
FRYT
FRYTMAN
FRYZER
FUGMAN
FUKMAN
FUKS
FULMAN
FUNK
FUNKIER
FURMAN
FUTKOWICZ
FYSZLOW
GABRYCKOW
GABRYKOW
GAIER
GAITZ
GAJC
GAJER
GAJTZ
GALKA
GALZYCKOW
GAMMEL
GANCZ
GANEW
GANOWICZ
GANTER
GANTOL
GAUFELD
GAWZYCKOW
GAYGER
GAYGIER
GDANSKA
GDANSKI
GEDALOWICZOW
GEDYGER
GEDYGIER
GELBARD
GELBARDT
GELBART
GELBAT
GELBORT
GERC
GERMANSZTAD
GERSZENSON
GERSZKOWICZ
GERSZON
GERSZONOWICZ
GESELE
GEZELA
GEZELE
GEZELER
GEZELLER
GICZELER
GIECLYGIER
GIEDALOW
GIEDYGIER
GIEGIER
GIELBARD
GIELBARDT
GIELBART
GIELBURDT
GIELDBARD
GIELTBAARDT
GIELTBART
GIERSZ
GIERSZONOWICZ
GIEZELER
GIEZELLE
GINGOLD
GINGSBERG
GINSBERG
GINTZBERG
GIRTMAN
GLAMER
GLOWARZ
GNIP
GOLBERG
GOLBIRT
GOLD
GOLDA
GOLDBARD
GOLDBARDT
GOLDBARK
GOLDBART
GOLDBERG
GOLDBLAT
GOLDCHAMER
GOLDENBERGOW
GOLDFAN
GOLDFARB
GOLDFARD
GOLDHAMER
GOLDHAMMER
GOLDHAPER
GOLDHUMER
GOLDKAMER
GOLDMAHER
GOLDSZMIDT
GOLDSZMIT
GOLDSZMITT
GOLDSZNAJDER
GOLDSZTAJN
GOLDSZTAN
GOLDSZTEJN
GOLDWASER
GOLTMANOW
GORFINKEL
GOSTOMSKA
GOSTOMSKI
GOSTYNSKA
GOTBLAT
GOTLIB
GRAF
GRAUSMAN
GRINBAUM
GRINBERG
GRINBLAT
GRINSZTAJN
GRINSZTEJN
GRJMBERG
GROHNER
GROMB
GRONE
GRONER
GRONNER
GROSMAN
GROSMANOWICZ
GROSSMANOWICZ
GRUDMAN
GRUMER
GRUNBAUM
GRUNBERG
GRUNER
GRUSZKEWICZ
GRUSZKIEWICZ
GRUSZKOWICZ
GRYMBAUM
GRYMBERG
GRYMBERGOW
GRYMBLAT
GRYNBALT
GRYNBAUM
GRYNBAUMOW
GRYNBERG
GRYNBERKOW
GRYNBLAT
GRYNER
GRYNSZTAIN
GRYNSZTAJN
GRYNSZTEIN
GRYNSZTEJN
GRYNWALD
GURFINKEL
GURFINKIEL
GURFUNKIEL
GUTMAN
GUTMANOW
GUTOWICZ
GUTTMAN
GUTTMANOWNA
HAIM
HAJMOWICZ
HALLT
HALT
HAMER
HAMMER
HAPPOW
HAPR
HARANOWICZ
HARNISS
HARONOWA
HARONOWICZ
HARTMAN
HASSAL
HAUPSZTAJN
HAUPSZTEJN
HAYM
HAYMOW
HAYMOWICZ
HAYMOWICZOW
HAYMOWICZOWA
HAYMOWICZOWNA
HAYMOWNA
HAYMOWWICZOW
HEJMOWICZ
HEJZIK
HELLE
HERC
HERCKA
HEREK
HERMAN
HERSEK
HERSZ
HERSZCOWICZ
HERSZEK
HERSZENZON
HERSZKOW
HERSZKOWA
HERSZKOWICZ
HERSZKOWICZOW
HERSZKOWICZOWNA
HERSZKOWNA
HERSZLIKOWICZ
HERSZTELLER
HERSZTETLER
HERZEK
HERZKOWICZ
HEYMOWICZ
HEYNOCH
HEYSENBERG
HEYSYZKOW
HEYZYKOW
HIAM
HILL
HILOWICZ
HIRSZ
HOFMAN
HOLKOW
HOLT
HOPE
HOPOW
HOPPE
HOPPOW
HOPSZTEJN
HORNSZTETER
HOROWICZ
HOWACZOW
HUBERMAN
HUPAK
HUTMACHER
HUTMAHHER
HYCK
HYCKOW
HYLOWICZ
ICEK
ICEKOWNA
ICHEL
ICKOW
ICKOWA
ICKOWICZ
ICKOWICZOW
ICKOWICZOWNA
INTROLIGATOR
INTROLLEGATOR
INTROLLIGATOR
ISRAEL
ISRAELOWICZOW
IZRAEL
IZRAIL
IZRAJEL
IZRAJELSKI
IZRAL
IZRALEWICZ
JABLONSKA
JACOB
JACZOWNA
JAKOBOW
JAKOBOWICZ
JAKOBSON
JAKUB
JAKUBOW
JAKUBOWA
JAKUBOWICZ
JAKUBOWICZOW
JAMAJKA
JANAS
JANASZ
JANES
JANKEIL
JANKIEL
JANKIEW
JANKLOWICZ
JANKOW
JANOS
JANOWCZYK
JANOWSKA
JANOWSKI
JASINSKA
JASINSKI
JCEK
JCEKSON
JCEKSZON
JCKLOWICZ
JCKOWA
JCKOWICZ
JCKWE
JCYK
JCYKOWICZ
JEDLINSKA
JEDYGIER
JEKOW
JEKOWICZ
JEKOWY
JELEN
JENGEL
JNDYNE
JOCHWET
JOEL
JOKER
JONAS
JOSEF
JOSEFOWICZ
JOSEK
JOSEL
JOSKAWICZ
JOSKOW
JOSKOWA
JOSKOWICZ
JOSKOWNA
JOZEFOWICZ
JOZEK
JUDA
JUDEL
JUDKA
JUDKIEWICZ
JUDKOW
JUDKOWICZ
JUKEL
JUKIEL
JUKIER
JUNKER
JUNKIER
JUNLIVER
JUZEFOWICZ
K______
KACHAN
KACHANE
KACZK
KACZKA
KACZKOW
KACZKOWNA
KADER
KAHAN
KALASZNIK
KALIGSZTAIN
KALIKSZTAYN
KALIKSZTEYN
KALINSKA
KALINSKI
KALKSZTAJN
KALKSZTEIN
KALKSZTEYN
KALLIKSZTEJN
KALMAN
KALMANOW
KAMINSKI
KANTOR
KANTOROWICZ
KANTROWICZ
KAPELMAN
KAPLON
KARYTKO
KASOWSKI
KASTENBERG
KASZKA
KASZOWSKI
KATC
KATZ
KAUFMAN
KEILMAN
KELMAN
KEMPNER
KENIGSZTAIN
KERNER
KERSZBAUM
KIELMAN
KIELMANN
KIELMANNOW
KIELMANOW
KIELMANOWICZ
KIERSZBAUM
KIERSZBLADT
KIERSZBSAUM
KIERZBAN
KIERZBAUM
KIERZENBLAT
KILEMAN
KILMAN
KIMELFELD
KINENSZTAJN
KINIGSZTEIN
KIRSZBAUM
KIRSZBON
KIRSZSBAUMANOW
KIRZBAUM
KISJEL
KISSENBERG
KISZLOW
KIWA
KIWE
KLAFTER
KLAIN
KLAJMAN
KLAJN
KLAJNER
KLAPERSAK
KLAPERZAK
KLEINMAN
KLEKFISZ
KLEYMAN
KLEYNER
KLIGERMAN
KLINGEL
KLUSKA
KLUSKE
KLWOWSKA
KLWOWSKI
KLYNARSKA
KNOBEL
KNOP
KNOPF
KOBLIKSZTEIN
KOCH
KOCHANE
KOFMAN
KOGEN
KOHNIGSTAIN
KOIE
KOIEN
KOJEN
KOLATNIK
KOLIBERG
KOLMAN
KOLNICK
KOLTON
KOLTONOW
KOLTUN
KONIGHAIT
KONNIGHAJT
KONNIGSZTAIN
KOPEL
KOPELMAN
KOPER
KOPF
KOPLER
KOPLOW
KOPP
KOPYTKO
KORMAN
KORN
KORNELA
KORYN
KORYTKO
KORYTKOWSKA
KORYTKOWSKI
KOSOWSKI
KOSTENBERG
KOTALNIK
KOTLER
KOZLOW
KOZLOWASKA
KOZLOWSKA
KOZLOWSKI
KRAJEWSKA
KRAJEWSKI
KRAJKOWSKA
KRAJKOWSKI
KRAKOWSKA
KRAKOWSKI
KRAKOWZKA
KRASUCKI
KRAUTER
KRAWIEC
KREGIEL
KREGIER
KRENGEL
KRENGER
KRIGER
KRUBINER
KRUPKE
KRWOWSKA
KRWOWSKI
KRYGER
KRYGIEL
KRYGIER
KRYGIEROW
KRYM
KRZETOWSKI
KSZENDZENICKA
KUCZER
KUPER
KUPERMAN
KURAN
KURANT
KURC
KURCOW
KURKOW
KURKOWA
KURKOWNA
KURTC
KURTZ
KURZBAUM
KUSZER
KUTZ
KYWOWICZ
LABORER
LACHMANOWICZ
LADKA
LAJB
LAJBUS
LAJFER
LAJN
LALKA
LALKOW
LAMER
LANDO
LANGLIBER
LANYE
LATKA
LATKOWICZ
LAYB
LAYBOW
LAYBOWICZ
LAYBUS
LAYBUSOW
LAYBUSOWNA
LAYBUSZOW
LAYCHTER
LAYZER
LAYZERKOW
LAYZEROWICZ
LAZAROWICZ
LEDERMAN
LEGA
LEIB
LEIDERMAN
LEJDERMAN
LEMBERG
LEMBERGER
LEMBERGIER
LEMBORG
LEMEL
LENGA
LERMAN
LERMTER
LESKA
LESSER
LEWEK
LEWENTAL
LEWENTHAL
LEWI
LEWINSKA
LEWINSKI
LEWKO
LEWKOWICZ
LEWKOWICZOW
LEWKOWICZOWA
LEYB
LEYBERANT
LEYBUSIEWICZ
LEYBUSIOWICZ
LEYDERMAN
LEYZORKOWA
LIBERMAN
LIBESKIND
LICHT
LICHTENSZTAJN
LIMBERGER
LIPA
LIPMAN
LIPSZTEJN
LIPSZYC
LIPSZYTZ
LISTER
LITWAK
LITWIAK
LUBINER
LUBLINER
LUFLSPRYNG
LUFTSPRING
LUFTSZPRYNG
LUREK
LUSZER
LUZER
MAIEROWICZ
MAJER
MAJERKOW
MAJERKOWICZ
MAJERKOWNA
MAJOR
MAJORAWICZOW
MAJORKOW
MAJORKOWICZ
MAJOROW
MALC
MALINOWSKI
MALOWICZ
MANELA
MANELLA
MANELLOW
MANOWICZ
MARCHEN
MARCHEW
MARDY
MARGULEWSKA
MARGULEWSKI
MARKA
MARKEWICZ
MARKIEWICZ
MARKOW
MARKOWECKA
MARKOWECKI
MARKOWICKA
MARKOWICZ
MARKOWICZOW
MARKUS
MARYTZ
MATAS
MATTEL
MATUSOWICZ
MATUSOWICZOWNA
MAUR
MAZUR
MECHOWSKI
MEJSZPAS
MELFOZPAS
MELFSZNAS
MELFSZPAS
MELSBAND
MELSZPAS
MELSZRAS
MENDEL
MENDLOWICZ
MENDLOWICZOW
MEPE
MERCHELTZ
MESZ
MESZPAS
MIARKNEWICZ
MICHALOWICZ
MICHALOWICZOW
MICHEL
MICHELOWICZ
MICHLOWICZ
MIEDZYGORSKI
MIJESZANOW
MILBSZTAJN
MILER
MILICH
MILLER
MILRAD
MINC
MOJYZE
MONCHAJT
MONCZARSKI
MONDL
MONT
MORDENFELD
MORDKA
MORDKOWICZ
MORDYKSC
MORIC
MORITZ
MORTKA
MORTKOW
MORTKOWICZ
MORYC
MORYCZ
MORYT
MORYTZ
MOSE
MOSEK
MOSES
MOSIEK
MOSKIEWICZ
MOSKOW
MOSKOWICZ
MOSKOWICZOWA
MOSKOWNA
MOSKOWNOW
MOSZCOW
MOSZEK
MOSZKOWICZ
MOSZKOWNA
MOYSESKOWNA
MOZKOWICZ
MULLER
MUNTZ
MUREZ
MUTELSTAN
MUTERMAN
MYNTZ
NACHMAN
NADER
NAJBERG
NAJCHFELD
NAJDENKRUK
NAJFELD
NAJMAN
NAJSTATLER
NAJSZTELER
NAJSZTETEL
NAJSZTETLER
NAJSZTYKEL
NAJZTETLER
NASSAL
NATKIEWICZ
NAYMAN
NAYSZTELLER
NAYSZTETLER
NEJMAN
NEJSZTETLER
NESSTADER
NESSTEDER
NEYMAN
NEYSTETLER
NEYSZTETLER
NIEWIADOMSKI
NIRENBERG
NISENBAUM
NISSENBAUM
NOACH
NOAH
NOLKIEWICZ
NOSAL
NOSALOW
NOWAK
NOWIC
NOWICZ
NUDEL
NUSAL
NUTA
NUTKA
NUTKE
NUTKEWICZOW
NUTKIEWICZ
NUTKUWNA
NUTTA
OKRENT
OLSZECKA
OLSZECKI
OLSZEWSKI
OLSZYCKA
OLSZYCKI
OPATOWICZ
OPOCZYISKI
OPOCZYNSKI
OPYTOWSKI
ORENBUCH
ORENSZTAJN
ORENSZTEIN
ORENSZTEYN
ORNER
ORNSTEIN
ORNSZTAIN
ORNSZTAYN
ORNSZTEIN
ORNSZTEJN
ORZECH
OSELKA
OSIBEL
OSTROWICKI
OSTROWICZ
OSYBEL
OWSKI
PAKULA
PAKWARZOW
PALUCH
PAPER
PAPPE
PARENTS
PASTERNAK
PAYSECH
PEJER
PELT
PELTANOWICZ
PELTON
PELTOW
PELTYNOWICZ
PELTZNER
PEREC
PEREL
PERELMAN
PERL
PERLA
PEYSACHOWICZ
PEYSAKOWA
PEYZCHA
PFEFER
PFEFFER
PFLAMKIRN
PICZOW
PIEPER
PIEPIER
PIETRUSKI
PIETRUSZCZYN
PIETRUSZKA
PIETRUSZKI
PIKKIC
PINCZEWSKA
PINCZEWSKI
PINCZOWSKA
PINKESSOWA
PINKUS
PIPEK
PIPER
PIPPER
PLACHCIANSKA
PLACHCINKOW
PLACHTA
PLACHTOW
PLAI
PLAMKA
PLANER
PLAT
PLATCHTA
PLATOW
PLATT
PLIN
POLAK
POPE
POPOWSKA
POPOWSKI
POPPA
POPPE
POPPER
POPPOW
POSNANSKI
POSNINANIK
POZNANSKA
POZNANSKI
POZNANSKICK
PROWIN
PROWIZOR
PRZYBYSZEWSKI
PRZYSUSKICH
PRZYTULKOWICZ
PRZYTYCKI
PRZYTYKEWICZ
PRZYTYKOWICZ
PUTELMACH
PUTERMILCH
PUTERMILER
RABINOWICZ
RACHLA
RACHMIL
RADOMSKA
RADOMSKI
RADSZYDT
RADZICKA
RADZICKI
RADZIEJEWSKA
RADZIEJEWSKI
RADZIMINSKI
RADZYMINSKA
RADZYMINSKY
RAFAL
RAFALOWICZ
RAFALWICZ
RAGALLOW
RAJCH
RAJCHFELD
RAJCHMAN
RAJCHWELD
RAJTER
RAJUCHWELD
RAPOPORT
RAPOPOW
RAUCH
RAUCHFELD
RAUCHFELOW
RAUCHFELOWA
RAUCHFELT
RAUCHWELD
RAUFEL
RAUFELD
RAUSH
RAUTSZYLD
RAWSK
RAWSKA
RAWSKI
RAYCH
RAYCHBERG
RAYFEL
RAYTER
RECHTSZAJD
REJCHMAN
REMBALSKI
REYZEN
REYZICK
REZEHAL
RICHTER
ROCHFELD
ROCHWELD
RODSZTAYN
RODSZTEIN
RODSZTEJN
RODSZTEYN
RODSZYLD
RODZICJEWICZ
RODZYMINSKI
ROJOCHOWSKA
ROJTMAN
ROJTZANDT
ROLDSZYLD
ROMBAUM
ROMER
RONIZIEJEWSKI
ROSENBERG
ROSENCWEIG
ROSSEN
ROSSENBERGOW
ROSSENBLIMOW
ROSTER
ROTBART
ROTBERT
ROTBLAT
ROTMAN
ROTSZILD
ROTSZTAJN
ROTSZTAYN
ROTSZTEIN
ROTSZTEYN
ROTSZYLD
ROTSZYLT
ROTTBARDOW
ROUTBART
ROYZENCHOLTZ
ROZEMBERG
ROZEMBLUM
ROZEN
ROZENAIL
ROZENAJL
ROZENAL
ROZENBAUM
ROZENBERG
ROZENBIS
ROZENBLAT
ROZENBLIH
ROZENBLIM
ROZENBLIT
ROZENBLUM
ROZENCHOLC
ROZENCWAIG
ROZENCWAJG
ROZENCWEIG
ROZENCWEJG
ROZENCWEYG
ROZENEL
ROZENFARB
ROZENFELD
ROZENMERSKI
ROZENPEREL
ROZENPERL
ROZENSWAJG
ROZENTCWAIG
ROZENTWAIG
ROZENTWEIG
ROZENTZWAIG
ROZENTZWAJG
ROZENTZWAYG
ROZENTZWEIG
ROZENZWEIG
RUBEN
RUBIN
RUBINER
RUBINK
RUBINKOW
RUBINOW
RUBINOWICZ
RUBINSTAN
RUBINSTEIN
RUBINSZTAIN
RUBINSZTAJN
RUBINSZTAN
RUBINSZTEIN
RUBINSZTEJN
RUCHFELD
RUMER
RUMIER
RUMMER
RUSEK
RUSSEK
RUWEN
RUZYCKA
RYBEN
RYCHLER
RYCHTER
RYCHTEROW
RYCKLOW
RYTTER
RYWEN
RZECZYCKA
RZECZYCKI
RZECZYKI
RZECZYSKI
RZETELNICKI
RZINYALICH
SAFIER
SAFIR
SALKA
SALKOW
SALMON
SALOMON
SAMEL
SAMSANOWICZ
SAMSONOWICZ
SAMUEL
SANDOMERZ
SANDOMIR
SANOWICZOW
SCZADLUK
SEKULA
SEKULI
SELIK
SELIKOW
SEMPEL
SENDER
SENDYK
SHRZYNSKI
SIENKARZ
SIERADZKA
SIERADZKICK
SILBERBERG
SIMCHE
SKAPSKA
SKAPSKI
SKOMBSKI
SKOMPSKA
SKOMPSKI
SKONSKI
SLAMOWICZ
SLAWIN
SLOTNICK
SLYSZECKI
SMUL
SNYCERSKA
SNYCERSKI
SOHM
SPERLIK
SPIRA
SPIRYTUS
SRUBKA
SRUL
STASZESKI
STASZEWSKA
STASZEWSKI
STRYCK
STRYK
STUDMICWIEZ
STUDNEWICZ
SUICZEK
SURA
SURVIVORS
SUZER
SWARTZ
SWIADSZKICH
SWIADZKICH
SWICKA
SWICOZKI
SWICZEK
SWICZK
SWICZKA
SWICZNIK
SWIDRIGELSKI
SWIDROGAWSKA
SWIDRYGALSKA
SWIDRYGALSKI
SWIDZYGALSKI
SWIECZEK
SWIECZK
SWIECZKA
SWIERCZ
SWIRCZ
SWIZCZ
SWYCZKA
SWYCZKOW
SYLBERBERG
SYLVERBERG
SZABAS
SZABSIA
SZABUS
SZAC
SZACHNA
SZAFIR
SZAINBERG
SZAJDEL
SZAJEWICZ
SZAJFARSEN
SZAJMFERBERG
SZAJNBERG
SZAJOWICZ
SZALLEM
SZAMA
SZAMASS
SZAMEC
SZAMESSOW
SZAMETZ
SZAMSZONOWICZ
SZAMUEL
SZATZ
SZAUB
SZAUER
SZCWICK
SZEER
SZEINFELD
SZEJER
SZEJEWICZ
SZELER
SZEPS
SZERADZKA
SZERADZLICH
SZERMAN
SZERNEFELD
SZERNFELD
SZIFER
SZIFERBLAT
SZLAF
SZLAFER
SZLAIFER
SZLAJFER
SZLAMA
SZLAMAWICZ
SZLAMBERG
SZLAMOW
SZLAMOWA
SZLAMOWICZ
SZLAMOWICZOW
SZLEJFE
SZLIFER
SZMAJ
SZMALKA
SZMALOW
SZMELK
SZMELKA
SZMIERSKI
SZMUC
SZMUKLERKOW
SZMUKLERZOW
SZMUL
SZMULEK
SZMULKA
SZMULKOWICZ
SZMULKOWICZOW
SZMULKOWNA
SZMULOW
SZMULOWICZ
SZMULOWICZOW
SZNABKI
SZNAJDER
SZNAPS
SZNAYDER
SZNEYCER
SZNYCERSKI
SZPAN
SZPANOW
SZPER
SZPERLING
SZPINER
SZPITALNA
SZPRINGFELD
SZPRINGFELT
SZPRYNFELD
SZPRYNGFELD
SZPUN
SZRABKA
SZRANT
SZRAUB
SZRAUBE
SZRUBKA
SZRUBKI
SZRUBKOW
SZTAJNBERG
SZTAM
SZTASZEWSKA
SZTERENBERG
SZTERN
SZTRYK
SZUK
SZULEM
SZULTZ
SZUMAN
SZUNFELD
SZURCFELOW
SZUREFELD
SZURMAN
SZURTZFELD
SZWAJCAR
SZWAJCER
SZWARC
SZWARCKOP
SZWARCKOPF
SZWARCOW
SZWARSKAP
SZWARTZ
SZWARTZMAN
SZWARZ
SZWAYCAR
SZWAZC
SZWIAZKICH
SZWICZEK
SZWICZKA
SZWIDRYGALSKA
SZWINT
SZWISC
SZWITZFELD
SZYDLOWSKA
SZYFER
SZYFERBLAT
SZYFKIEWICZ
SZYFKOWICZ
SZYFRIEWICZ
SZYIA
SZYIE
SZYIOWICZ
SZYJA
SZYJE
SZYMA
SZYME
SZYMKOWICZ
SZYSLER
SZYSZLER
TAFMA
TAJTELBAUM
TANCHEM
TARMA
TARTE
TASMA
TASMAN
TASMOW
TASZMA
TAUBE
TAUMAN
TELERMAN
TEMPEL
TENBAUM
TENENBAUM
TETELBAUM
TINTPULWER
TIPER
TOBIASZ
TOBIASZOW
TOBIJASZ
TOPPE
TRENSLER
TROIANOWSKA
TROJANOWSKI
TRUBKA
TRYKS
TRYX
TUCHKLAPER
TUCHSZNAJDER
TUCHSZNAYDER
TUFMAN
TUNFMAN
TUPCHMAN
TUPFFMANOW
TUPFMAN
TUPFMANOW
TUPFMANOWA
TUPMAN
TUSZNAJDER
TYLING
TYNDPULWER
TYNTPUL
TYNTPULWER
TYNTPULWEROW
TYTNTPULWER
TZRUBKA
UFRECHTER
UJZEROW
UNTERSZTAJN
UNTERSZTEJN
URBIAN
URBJAN
USIGE
USZER
USZEROWNA
WADA
WAGSBERG
WAINBERG
WAINRAYTER
WAISFELD
WAJBERG
WAJCKER
WAJCNER
WAJGENBERG
WAJGENSBERG
WAJGENSZPERG
WAJGENSZPERL
WAJNBERG
WAJNGESZTERN
WAJNGINSBERG
WAJNGISBERG
WAJNRAJTER
WAJNSBERG
WAJNSZTAJN
WAJNSZTEJN
WAJNTRAUB
WAJNTROB
WAJSBAUM
WAJSBERG
WAJSCYN
WAJSELFISZ
WAJSENSZPERG
WAJSFELD
WAJSMAN
WAJSP
WAJSYN
WAKS
WALDSZTEIN
WALKIER
WALSFELD
WARD
WARDA
WARDY
WARSZAW
WARSZAWSKA
WASBAUM
WASERKERN
WAYGENSZPERG
WAYNBER
WAYNBEREK
WAYNBERG
WAYNRAYTER
WAYS
WAYSBART
WAYSBAUM
WAYSBUERT
WAYSCYN
WEBER
WEINBERG
WEINBERGOW
WEINER
WEINREITER
WEINSZTEJN
WEINTRAUB
WEITRAK
WEITRAKOW
WEJNBERG
WEJNER
WEJSFELD
WEJSMAN
WELCLAND
WELDSTATZ
WELDSZTAUB
WELDSZTOP
WELMA
WELSLAM
WELSLAND
WELSZLAND
WELSZLANDT
WELSZTAUB
WELSZTOB
WENCLANT
WENDER
WERCCHAJZER
WERZCHOWSKI
WESLAUDER
WEYNBERG
WEYNREYCH
WEYNTRAUB
WIATRAK
WIATRAKOW
WICHLOWNA
WIDAWSKA
WIDAWSKI
WIEBRAK
WIETRAK
WIETRAKOW
WIGDOR
WIKOWICZ
WILDLAND
WILKOWICZ
WILNER
WINCENTOWSKI
WISINSKA
WISLICKA
WISLICKI
WITNICKI
WOLANOWSKA
WOLANOWSKI
WOLDESTEJN
WOLDSZTAJN
WOLDSZTEJN
WOLF
WOLFE
WOLFOWICZ
WOLIANOWSKI
WOLINOWSKA
WOLKOWICZ
WOLKOWICZOW
WOLLF
WOLMAN
WOLSLANDT
WOLSZTAIN
WOLSZTEIN
WRONA
WULF
WYLESZ
WYLNER
WYSZYNSKA
WZAROWNA
YASMA
ZAINDORG
ZAJDENFELD
ZAJDENMAN
ZAJDERMAN
ZAJDLER
ZAJDORF
ZAJLIKMAN
ZAJNDELFELD
ZAJNDORF
ZALCMER
ZALCSZRERER
ZALCSZYRE
ZALIKMAN
ZALMANOWICZ
ZALTEGO
ZALTSZYRERER
ZAMERKOWSKI
ZAMLUNG
ZAMS
ZAMSZ
ZANCBERG
ZAND
ZANDORF
ZANGER
ZAUJER
ZAURAMPF
ZAYDARFF
ZAYDORF
ZAYTER
ZEIGIER
ZEJDLER
ZELIG
ZELIGMAN
ZELIK
ZELIKOWICZ
ZELKER
ZELKOWICZ
ZELKOWICZOWA
ZELKOWNA
ZELMAN
ZELMANOW
ZELMANOWICZ
ZELTMAN
ZEMELMACHE
ZIGLER
ZILBERBBERG
ZILBERBERG
ZILBERBERK
ZILBERSTAN
ZILBERT
ZILBORT
ZINGER
ZISBLAT
ZISZPAB
ZIUREK
ZIZBLAT
ZLAMA
ZMULOW
ZOLKOWICZ
ZOLTYCH
ZOMS
ZUREK
ZURKOW
ZWAJG
ZWARCO
ZYGLER
ZYLBER
ZYLBERBERG
ZYLBERGERG
ZYLBERSZTEIN
ZYLBERSZTEYN
ZYLBLAT
ZYMLER
ZYNGER
ZYNGIER
ZYSBERG
ZYSBLAD
ZYSBLAT
ZYSBLATT
ZYSEL
ZYSKOWICZ
ZYSMAN
ZYTMAN
ZYWICA
ZYZBLAT
Subscribe to our Newsletter

Keep up to date with what’s new at JRI-Poland.

Looking for a different Town?

JRI-Poland indexes data for about 1400 Towns or Settlements throughout Poland. Use our search or map to find yours and continue your research.

Questions?

Do you see a surname here but can’t find it when searching our database?

Questions?