Okuniew Surnames

JRI-Poland has indexed 175 distinct surnames for Okuniew.
A JRI-Poland Surname List is a compilation of family names appearing one or more times in the records of a town. Surnames are dynamically generated as new records are indexed for each town.

The records containing some surnames listed may not yet be searchable through JRI-Poland's database.

You can search the list below with your browser’s search function.
Windows: ctrl+F | Mac: cmd + F
okuniew Surname List
List Generated: December 2, 2023
AJZENFISZ
AJZENSZTAJN
ALTSZULER
ARENZON
ARONSOCHN
ARONSON
ARONZON
BAJER
BALSAM
BALSON
BENET
BERGER
BERMAN
BILKEWICZ
BITTER
BLUBERG
BLUMBERG
BLUSZTAJN
BLUSZTEIN
BOGATA
BOGATY
BRAJDSZTAJN
BRAJSZTEJN
BRAUN
BREJDSZTEJN
BROMBERG
BRZOZOWSKI
BURSZTYN
BUTLER
CHAJZENFUS
CHIBOWSKI
CHILKEWICZ
CUKERNKORN
CYMERMAN
CZERNICKI
DOBUS
DROZDY
DUDASZEK
DUNOWICZ
EJZENFISZ
EJZENSZLAS
EJZENSZTAJN
EJZENSZTEJN
EPSZTEJN
ESTERZON
FAJGENBAUM
FAJNZYLBERG
FAJZYLBERG
FALBAUM
FRAJMAN
FRAJMIN
FRAM
FROCHTMAN
FRYDMAN
GELBAUM
GERSZKOWICZ
GIMMELSZTEJN
GLICHZBERG
GOCKIND
GOLBLUM
GOLDSZTAJN
GOLDSZTEJN
GOLSZTAJ
GOLSZTAJN
GOLSZTEJN
GOROWICZ
GROCHOWSKI
GRUBART
GRYNKORN
GRYNSZPAN
GRYNSZTAJN
GUTFRAJND
HOLHARDYK
INWENTARZ
JANOWSKI
JUDT
KAFELBAUM
KALINA
KAUFMAN
KERNER
KIIUKOWSKI
KLAJNBERG
KLUKOWSKI
KOPYTO
KOREDON
KOSZEWSKI
LASKOWSKI
LEJZOROWICZ
LENKAWICKI
LENKEWICZ
LEWIK
LUBELSKI
MĄCZEK
MAJNEMER
MAKOWSKI
MANASEWICZ
MARKOWSKI
MARKUS
MEJNCHMER
MENDRZYCKI
MIKANOWSKI
MOCNA
MOCNY
MOJNCHEMER
MONCHAJMER
MOSINSKI
MOSIPSKI
NAPARSTEK
NOJSZEWSKI
NOSZEWSKI
OSINA
OSTROWSKI
OSTRZEGA
PEKARZ
PINKUS
PIOROWICZ
PIUROWICZ
PLATKEWICZ
POLINOWICZ
POLIPOWICZ
POWMINOGA
RAPOPORT
RAZUMNY
REPKOWSKI
ROZEN
ROZENBAUM
ROZENBERG
RRZETELNY
RUBIN
RUDNICKI
RUZYCKI
RZETELNY
SAPERSZTAJN
SAPERSZTEJN
SAPIERSZTEJN
SKOWRONEK
STANISLAWOWSKI
SZARFSZTEJN
SZKOLNIK
SZKULNIK
SZLEJFSZTEJN
SZTAJMAN
SZTEJMAN
SZTEJN
SZTROBERG
SZULMAN
TENENBAUM
TULMAN
UPFAL
WACHSKOCHEW
WAINBERG
WAJDENFELD
WAJMAN
WAJNBERG
WAJNSENBLAUM
WAJNZGLAS
WAJSGLAS
WAJZGLAS
WEREK
WERTEL
WINOGURA
WIZENKEL
WOJSGLAS
WULFOWICZ
ZAKON
ZALODAWER
ZAMOSCINSKI
ZAWLODAWER
ZILBERBERG
ZILBERSZTAJN
ZLOTYKAMEN
ZYLBERBERG
ZYLBERMAN
ZYLBERSZTAJN
ZYLBERSZTEJN
Subscribe to our Newsletter

Keep up to date with what’s new at JRI-Poland.

Looking for a different Town?

JRI-Poland indexes data for about 1400 Towns or Settlements throughout Poland. Use our search or map to find yours and continue your research.

Questions?

Do you see a surname here but can’t find it when searching our database?

Questions?