Sobienie jeziory Surnames

JRI-Poland has indexed 496 distinct surnames for Sobienie jeziory.
A JRI-Poland Surname List is a compilation of family names appearing one or more times in the records of a town. Surnames are dynamically generated as new records are indexed for each town.

The records containing some surnames listed may not yet be searchable through JRI-Poland's database.

You can search the list below with your browser’s search function.
Windows: ctrl+F | Mac: cmd + F
sobienie jeziory Surname List
List Generated: December 9, 2023
ABFAJER
ABRAMOWICZ
AJZENBERG
AJZENCWAJG
AJZENKAJT
AKERMAN
ALPER
ALTOR
APELBAUM
APELBOJM
APFAJER
ASZKENAZA
AUFANG
AUFGANG
AWERBAUM
BAJGELMAN
BAJMAN
BAJTMAN
BAJZMAN
BANDMAN
BANTMAN
BARK
BECHOWICZ
BEKER
BEKERMAN
BERNGOLC
BERZCHOWEC
BIMBLICH
BIMLECH
BIMLICH
BLADT
BLAJMAN
BLAS
BLASS
BLOTO
BLUMENCWAJG
BLUMENSZTAJN
BLUMSZTAJN
BLUMSZTEJN
BLUSZTAJN
BOREK
BORENSZTAJN
BORENSZTEJN
BOROWSKI
BRAJNSZNAJDER
BRAJTSZTAJN
BRAND
BRANDT
BRAUN
BREKSZTAJN
BRESZTEJN
BROTSZTAJN
BRUN
BRYKOWICZ
BRZYDKA
BURACH
BURSZTYN
BUTLINSKA
BUTLINSKI
CALYNSKA
CELINSKI
CEPELINSKI
CESINSKA
CHAJMAN
CHAJWENTRAJCHER
CHALMAN
CHALSZTUK
CHEBSZTAJN
CHEJMAN
CHEPSZTAJN
CHERBST
CHIGER
CHILER
CHILMAN
CHMEL
CHOLESTAZ
CHOREN
CHORN
CHOROWICZ
CHUBERMAN
CIMBARKOWICZ
CISINSKI
CUKERKOP
CUKERKORN
CWAJMAN
CYKERT
CYLENSKI
CZANSKI
CZARNA
CZARNOBRODSKI
CZARNY
CZERWONY
CZERWONYKAMEN
DACHMAN
DAMBLICH
DAMLICH
DEMBSKI
DISTEL
DOLEWKEWICZ
DOMB
DORFMAN
DRESMAN
DRESZMAN
DREWNOWICZ
DRYSZER
DRYSZMAN
DULMAN
DYSTEL
EDELSZTEJN
EJRBIT
EJZENBERG
ENGEL
ENGELBOM
EPELBOJM
EPSZTAJN
ERDER
ERLICH
FAJEWICZ
FAJFER
FAJFERMAN
FAJGENBAUM
FAJNCHAND
FAJNSZNAJDER
FAJNZYLBERT
FAJOWICZ
FARBA
FELDMAN
FELNER
FERBER
FERDMAN
FIGOWICZ
FISZBAJN
FISZBAUM
FISZBOJM
FISZMAN
FLIFERMAN
FORBERT
FRAJDENRAJCH
FRAJMAN
FRAJNDENRAJCH
FROJMAN
FRYDENSON
FRYDENZON
FRYDMAN
FRYMER
FUKS
GALSZTUK
GANCGLUS
GANDKAN
GANDWERG
GDALEWICZ
GELBOCH
GELGOLC
GELRYNG
GEPSZTEJN
GERECHT
GERLING
GERSZT
GERYNG
GINGOLD
GLOWINSKI
GODFRYD
GOLARSKA
GOLARSKI
GOLCIMER
GOLDBERG
GOLDFARB
GOLDMAN
GOLDSZTAJN
GOLDSZTEJN
GOLFSZTAJN
GOLSZTEJN
GONSKA
GOROWICZ
GORZOND
GOTFARB
GOTFRYD
GRAFBREW
GRAJCAR
GRALEWICZ
GROBL
GRUDOWICZ
GRYMBERG
GRYMPELC
GRYNBERG
GRYNBLADT
GRYNFAS
GRYNGOLD
GRYNPELC
GRYNSZTAJN
GRYNSZTEJN
GRYNWAJC
GRYNWAJN
GUBERMAN
GULMAN
GURFINKEL
GURZAND
GURZANDT
GURZOND
GUTERFRAJND
GUTFRAJND
GUTKIND
GUTRAJMAN
GUTRECHT
GWIAZDA
HEBSZTAJN
IGLICKI
IZRAJELSKA
IZRAJELSKI
JABLONKA
JABLONSKI
JASNAGWIAZDA
JAWEBAUM
JAWERBAUM
JOCHFET
JUSTMAN
KAMIEN
KARPMAN
KASMAN
KAUFMAN
KEJZMAN
KELMANOWICZ
KEMPNER
KERSZ
KERSZENBAUM
KERSZENBERG
KIRSZENBAUM
KLAJMAN
KLAJTMAN
KLEJMAN
KLEJN
KLER
KLERER
KOCHEN
KOFMAN
KOGEN
KOJFMAN
KOLBELSKI
KOLKOWICZ
KOMAR
KOPERMAN
KOPFERMAN
KOPFMAN
KORENGOLD
KORENSZTAJN
KORNGOLD
KORNWASER
KORZENEWSKI
KOZAK
KOZER
KOZICKA
KOZIEROK
KOZINICKA
KOZIROG
KOZIRUG
KRAMARSKA
KRAMARZ
KROJNBERG
KRONENBERG
KRONENGOLD
KRONGOLD
KRYM
KRYSZ
KRZAKOWICZ
KUPERCHAND
KUPERCHANDT
KUPERCHAUZ
KUPERFIS
KUPERFISZ
KUPERGAND
KUPERGANDT
KUPERGAUZ
KUPERGOS
KUPERMAN
KUPERMIC
KUPFERMAN
KURCBAUM
KURCMAN
KURNIK
KWARTOWICZ
LAJSTMAN
LAJTMAN
LANDO
LATOWICKA
LATOWICKI
LEJSMAN
LEJSTMAN
LEWANDO
LEWKOWICZ
LIBERMAN
LIDERMAN
LISENGER
LITMAN
LOGDON
LONDON
LOTERSZPIL
LUBLINER
LUTERSZPIL
MAJNSZTAJN
MAJNSZTEJN
MAKOWSKA
MAKOWSKI
MANGOT
MANOWICZ
MARKOWSKA
MARKOWSKI
MELCER
MENDELBOJM
MESINGER
MESSINGER
MESSYNGER
MESYNGER
MESZ
MICENMACHER
MICMACHER
MILER
MILLER
MINSKA
MINSKI
MLOTEK
MOKOBOCKA
MOKOBODSKA
MOKOBODZKA
MOKOBODZKI
MONK
MOSZKOWICZ
MULARZ
NAJMAN
NUCHIMOWICZ
OBFAJER
OCHMAN
OFGANG
OKSFELD
OLASEWICZ
OLESZEWICZ
OPFAJER
OSZLAK
PAPER
PARYSKA
PARYSKI
PASS
PEKELMAN
PERELMAN
PERELOWICZ
PERLMAN
PERLOWICZ
PERMAN
PERNAT
PERNIK
PIERNIK
PLATEK
PLATKOWSKA
PLATKOWSKI
PSZONKEWICZ
PSZONKOWICZ
PUTERMAN
PYTKOWICZ
RABINOWICZ
RABINSKA
RABINSKI
RACHMAN
RAJSFEDER
RAJZMAN
RAPOPORT
RATAFI
RATAFJA
RECHT
REDLUS
ROCHMAN
ROCHWET
RODOWICZ
ROJZENBLUM
ROTCHAJZER
ROTCHAJZERN
ROTCHOJZER
ROTERYNG
ROTFAS
ROTFING
ROTSZTAJN
ROTSZTEJN
ROZEMBLUM
ROZEN
ROZENBAUM
ROZENBEJERG
ROZENBERG
ROZENBLUM
ROZENCWAJG
ROZENCWEJG
RUBIN
RUBINSZTAJN
RUBINSZTEJN
RUDOWICZ
RUTFING
RUTMAN
RUTWING
RYBA
RYNG
RYSZWOL
SEKERKA
SKRZYDLAK
SKRZYDLO
SLIWKA
SOKOL
SONGARTEN
SOSINSKI
SPEKTOR
SREBNIK
STOPNICKI
SUCHAR
SUCHER
SZAC
SZAFRAN
SZAFRANSKA
SZAFRANSKI
SZAJN
SZAJNGART
SZAJNGARTEN
SZANGARTEN
SZANGORT
SZARFARC
SZARFSZTAJN
SZCZECIN
SZEJNGARTEN
SZERMAN
SZNEK
SZNYCERMAN
SZPEKTOR
SZPERMAN
SZPIGELMAN
SZPIRA
SZPIRO
SZTARKMAN
SZTERENFELD
SZTOLCMAN
SZTUTWAJNER
SZTYLCMAN
SZTYLMAN
SZUCHMAN
SZULC
SZULMAN
SZURMAN
SZWARC
SZWERYN
SZYMCHOWICZ
SZYSZENSKA
TAUMAN
TENENBAUM
TORFSZTAJN
TOUWA
TRAFIKANT
TRAJBER
TRAJBERG
TRAJDER
TRAUBER
TREJBER
TRESMAN
TUREK
TYKULSKER
TYSZKOWICZ
UBERMAN
ULASEWICZ
WAJNCYNERG
WAJNTROB
WALDMAN
WALTLICH
WALTMAN
WARCELMAN
WARSZAWA
WARSZAWER
WASER
WASERFISZ
WASERGOLC
WASERGOLD
WENBERG
WERSZCHOWEC
WERZCHOWEC
WIERZCHOWIEC
WISZN
WOLBERG
WOLF
WONSMAN
WORCELMAN
WROBEL
WRUBEL
WULF
WURCELMAN
ZAJDENBAUM
ZAJDENWORM
ZAJDENWORN
ZAWODNY
ZILBERBERG
ZILBERSZTAJN
ZILBERSZTEJN
ZYLBERSZTAJN
ZYLBERSZTEJN
ZYSMAN
Subscribe to our Newsletter

Keep up to date with what’s new at JRI-Poland.

Looking for a different Town?

JRI-Poland indexes data for about 1400 Towns or Settlements throughout Poland. Use our search or map to find yours and continue your research.

Questions?

Do you see a surname here but can’t find it when searching our database?

Questions?