Zabie Surnames

JRI-Poland has indexed 513 distinct surnames for Zabie.
A JRI-Poland Surname List is a compilation of family names appearing one or more times in the records of a town. Surnames are dynamically generated as new records are indexed for each town.

The records containing some surnames listed may not yet be searchable through JRI-Poland's database.

You can search the list below with your browser’s search function.
Windows: ctrl+F | Mac: cmd + F
zabie Surname List
List Generated: December 6, 2023
ABESCH
ADLERSBERG
ADLERSTEIN
ADLESBERG
ALPER
ALPERN
ALTMAN
ALTMANN
APTER
AUSCHUSMANN
AUSTER
BALL
BARTFELD
BAUMEISTER
BAUMÖHL
BAUMÖLL
BEIZER
BENDER
BERGER
BERGGRIN
BERKOWICZ
BIRKENFELD
BIRNBERG
BITTMAN
BITTMANN
BLAIWEIS
BLASENSTEIN
BLAZENSTEIN
BLEIWEIS
BRAIER
BRENER
BRODER
BUCHHALTER
BÜRNBERG
CHUSID
CHUSSID
DAWID
DEMNER
DERMER
DICKER
DOBER
DRESNER
DRIMER
DRUCK
DRUCKMAN
DRUCKMANN
DRUKMANN
DUDYSZEN
EICHENSTEIN
EISENBERG
EISENSTEIN
EISERER
EKHAUS
ELEBOGEN
ELLNBOGEN
ELNBOGEN
ELSTER
ELTIS
ENGLER
ERNST
FALLEN
FALLENBAUM
FEGER
FEIDEN
FEIER
FEIGER
FEIGERHOLZ
FEINER
FELIKS
FELIX
FESLER
FEUER
FIEBER
FINDER
FISCHBAUCH
FISCHER
FLAMER
FLAMMER
FLÄSCHER
FLEIS
FLEISCH
FLEISCHER
FLEISS
FLESCHER
FOGEL
FÖRST
FRÄNKEL
FREIER
FREILICH
FRENKEL
FRIDEL
FRIED
FRIEDEL
FRIELICH
FRÖHLICH
FROJEM
FUCHS
FUND
GAJER
GÄNSLER
GÄRTNER
GÄRTTER
GARTTNER
GÄRTTNER
GEELGEISSER
GERTNER
GLASBER
GLASBERG
GLASER
GLAUPACH
GLOSBERG
GLÜKSTERN
GOLD
GOLDHAGEN
GOLDSCHMID
GOLDSCHMIED
GOLDSCHMIT
GOTLIB
GOTTLIEB
GRAUPACH
GREIF
GREINER
GROPACH
GROPPACH
GROS
GROSS
GRÜNBERG
GRUND
GUGIG
HABER
HAIMAN
HAIMANN
HAJMAN
HAJMANN
HALBERSTAM
HALER
HALLER
HALPER
HALPERN
HAMER
HARNIK
HARTMANN
HÄSCHER
HASEFRATZ
HASELMANN
HASENFRATZ
HASENFROTZ
HAUCH
HAUSKNECHT
HAUSLER
HAUSNER
HECHSTETH
HECHT
HEILPERN
HEINISCH
HELFELD
HELLER
HENICH
HERMAN
HEUMANN
HIBLER
HIBNER
HIMELFARB
HIRSCH
HITZIG
HITZIK
HIZIK
HOCH
HOCHSTADT
HOCHSTÄDT
HOFFENBERG
HOFFER
HOROWITZ
HORSCH
HÜBLER
HUDIS
HÜLLER
ISPAS
IWANIER
JÄGER
JÄGERMAN
JÄGERMANN
KACZER
KAHAN
KAHANE
KAHN
KALMAN
KALMANN
KALMEN
KALMUSS
KAMIL
KAMM
KARPEL
KÄSS
KASSNER
KATZ
KEGLER
KERN
KESLER
KESTEN
KLEIN
KLEINER
KLINGER
KNAUL
KNOLL
KOFFLER
KOHN
KÖNIG
KOPELMAN
KOPELMANN
KOPPEL
KOPPELMAN
KOPPELMANN
KOPPLELMANN
KORN
KÖSTEN
KOSTINER
KRAMER
KRÄMER
KRANZ
KRATHAMER
KRAUTHAMER
KRAUTHAMMER
KREISEL
KREISLER
KRESEL
KRESSEL
KRIEGEL
KRIEGSMANN
KRIGEL
KRIGSMAN
KRIGSMANN
KRIKSMAN
KRIKSMANN
KRINETZ
KRINITZ
KRUMBEIN
KRUMHOLZ
KRUMPOLZ
KUGLER
KUPFERSCHMID
KUPFERSCHMIT
KURTZ
KURZ
KÜRZ
KURZBERG
LAKS
LANDMAN
LANDMANN
LANDWEHR
LANGERMASS
LAPPE
LARESCH
LASTER
LAUB
LAUFER
LAUTMANN
LEBEL
LECKER
LEIBEL
LEIDER
LEIKER
LEKER
LESKER
LETECH
LINDAUER
LOBEL
LÖBL
LOKER
LTMAN
MAIER
MAJER
MANASCHES
MANDEL
MARKSCHEID
MAYER
MEHER
MEHR
MEIER
MELZER
MENASCHES
MENCZER
MERBAUM
MERFOM
MERVOM
MESENGER
MESSENGER
MILBAUER
MOHR
MÜHL
MÜHLBAUER
MÜNSTER
MÜNZER
MÜNZTER
NADLER
NAGLER
NEUBERGER
NEUHAUS
NEUMAN
NEUMANN
OSLAWER
OSLOWER
PAPPER
PARNES
PAUKER
PECHT
PELZEL
PFAU
PFEFFERBAUM
PISTINER
PISTYNER
POPER
POPPER
PRESCHEL
PRESCHL
PROSSTAK
PROSTAK
RABINOWICZ
RATH
REICH
REICHMAN
REICHMANN
REICHSHÄDLER
REICHSHÄNDLER
REIMER
REISS
RENERT
RENNERT
RESCH
RESZ
RIEBER
RIESENBERG
RIGLER
RISENBERG
RIZENBERG
ROSENBAUM
ROSENBERG
ROSENFELD
ROSENHEK
ROSNER
ROSTOKER
ROZENBAUM
ROZENBERG
ROZNER
SAMET
SCHÄCHTER
SCHAFER
SCHÄFFER
SCHÄFFLER
SCHÄFLER
SCHAIBALDER
SCHAJER
SCHAMAN
SCHANZER
SCHÄRF
SCHATTNER
SCHÄTTNER
SCHATZBERG
SCHAUBER
SCHAUDER
SCHAUER
SCHECHTER
SCHEIN
SCHEINER
SCHER
SCHERL
SCHIBER
SCHIEBER
SCHIKLER
SCHIRDING
SCHLEINER
SCHLOMIUK
SCHMERLER
SCHMERZ
SCHNAPF
SCHNAPP
SCHNEEBERG
SCHNEIBERG
SCHNEIDER
SCHOBER
SCHÖNBLUM
SCHORR
SCHRENZEL
SCHSUTER
SCHULMAN
SCHULMANN
SCHÜSEL
SCHÜSSEL
SCHUSTER
SCHÜTTENBERG
SCHÜTZ
SCHWARZ
SEIFER
SEKLER
SENDER
SENENSIB
SENENSIEB
SENENSIPF
SERWASER
SIEGELWACHS
SIENGER
SIENREICH
SILBERHER
SILBERHERZ
SINDLER
SINGER
SINNREICH
SINREICH
SNAPF
SOFIRSTEIN
SOIFER
SOJFER
SPASER
SPERBER
SPIEGEL
SPIELMAN
SPIELMANN
SPILMANN
SPOTHEIM
SPOTHEIN
STADLER
STAHL
STAMLER
STARK
STATTNER
STAUBER
STEICZER
STEIERER
STEIGMAN
STEIGMANN
STEIN
STEINBRECHER
STEINER
STENGEL
STERN
STERNBERG
STETNER
STETTNER
STIER
STREITER
STRENGEL
SURKER
SURKES
SURKIS
SÜSKIND
SÜSSERMANN
SZER
TANENZAPF
TAUSCHER
TAUSZER
TEICHER
TEIGER
TELLER
TENENZAPF
TETLER
THAU
THUMIM
TILLINGER
TLLINGER
TOCKER
TOIKER
TOKER
TOSKER
TRUTINER
TRUTNER
TUCHMAN
TUCHMANN
TUICHMANN
UDELSMANN
UNGAR
VOGEL
WAGENBERG
WAGNER
WALDMANN
WALZER
WANDER
WASERMANN
WASSER
WEBER
WEGER
WEICH
WEINER
WEINGARTEN
WEINSTEIN
WEISELBERG
WEISER
WEISKOPF
WEISLITZER
WEISNSTEIN
WEISS
WEISSKOPF
WELZEL
WELZER
WIENER
WIESEL
WILDER
WILDHORN
WINDREICH
WINNER
WINTER
WOJNILOWER
WOLF
WUHL
ZACH
ZAMLER
ZANDERER
ZIEGELWACHS
ZIMER
ZIMMER
ZIRL
ZLOCZOWER
ZUCKERMANN
ZÜSKIND
Subscribe to our Newsletter

Keep up to date with what’s new at JRI-Poland.

Looking for a different Town?

JRI-Poland indexes data for about 1400 Towns or Settlements throughout Poland. Use our search or map to find yours and continue your research.

Questions?

Do you see a surname here but can’t find it when searching our database?

Questions?